แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566, 09:33:03 โดย admin ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ โรงพยาบาลนาหว้า อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ