ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2566, 10:03:39 โดย admin ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ