ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศนโยบายความปลอดภัยโรงพยาบาลนาหว้า 19 พฤษภาคม 2566
เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 23 มีนาคม 2565
โรงพยาบาลนาหว้าใช้ระบบคิวอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว 5 มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลนาหว้า พร้อมให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Medical Canabis Clinic) 5 มิถุนายน 2563
โรงพยาบาลนาหว้า มีโปรโมชั่นพิเศษ !! สำหรับผู้ที่สนใจ อยากตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 5 มิถุนายน 2563
การหกล้มในผู้สูงอายุ พ.ศ.2561 28 เมษายน 2564
การสอบสวนโรคติดเชื้อเด็งกี่อำเภอนาหว้า 2562 28 เมษายน 2564
การประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ โรงพยาบาลสากเหล็ก จ.พิจิตร ปี พ.ศ. 2561 28 เมษายน 2564