โรงพยาบาลนาหว้าใช้ระบบคิวอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการประชาชน
และเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ