โรงพยาบาลนาหว้า พร้อมให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Medical Canabis Clinic)

ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลนาหว้า พร้อมให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ (Medical Canabis Clinic)

แบบผสมผสานแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย ณ คลินิกกัญชาทางการแพทย์🌿

✅#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานโรคเรื้อรังและกลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนาหว้า..

📲โทร. 042-597021 ต่อ 114 หรือ 116