โรงพยาบาลนาหว้า มีโปรโมชั่นพิเศษ !! สำหรับผู้ที่สนใจ อยากตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

โรงพยาบาลนาหว้า มีโปรโมชั่นพิเศษ !! 🎉🎉🎉🎉

สำหรับผู้ที่สนใจ อยากตรวจสุขภาพ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

🏥และมีห้องรับรองพิเศษ สถานที่บริการสะดวกสบาย ไม่ต้องรอคิว ที่ห้องคลินิกสุขภาพและอาชีวอนามัย ..

✅เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ...

✅สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 042-597021 ต่อ 107 ในวันเวลาราชการ