เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2565 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม โดยโรงพยาบาลนาหว้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารฉบับเต็มตามไฟล์แนบด้านล่างนี้

ไฟล์แนบ