รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2563 โดย ADMIN ข่าวสาร-ประกาศ

** รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทบำรุง จำนวน 4 ตำแหน่ง ..


* รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2563 ในเวลาราชการ 08.00-16.00น.

- ประกาศผู้มีคุณสมบัติ 8 ตุลาคม 2563

- สอบคัดเลือก 9 ตุลาคม 2563

- ประกาศผลการสอบคัดเลือก 12 ตุลาคม 2563

**เริ่มจ้าง 14 ตุลาคม 2563- 30กันยายน 2564**

#ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง

3. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง

4. พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง (รับเฉพาะเพศหญิง)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่แนบมานะคะ

ไฟล์แนบ